Chyba aplikace


Byla zachycena neočekávaná výjimka, doporučujeme zavřít prohlížeč a opakovat akci znovu.
Pokud problémy přetrvají, kontaktujte, prosím, technickou podporu

Popis chyby:

The given key was not present in the dictionary.

StackTrace:

at System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key) at System.Data.DataView.get_Item(Int32 recordIndex) at WebCtrlLib.SearchStoreCardPropertiesNavBarINDUSTRIAL.CreatePropertyValuesControls() at WebCtrlLib.SearchStoreCardPropertiesNavBarINDUSTRIAL.OnLoad(EventArgs e) at WebCtrlLib.SearchStoreCardPropertiesNavBarINDUSTRIAL2.OnLoad(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)